Foredragsholder


Jørn Strømholm har vært meget interessert i mat og livsenergi/ livskraft fra rundt år 2000.


Siden Jørn har bakgrunn som bl.a. ingeniør, prøver han ut konkret nye ideer og hypoteser på egen kropp og sinn - påstander skal prøves ut. Han har opparbeidet seg egne "verktøy" til testformål, og slik har han fått innsikt i virkninger og konsekvenser for den biologiske kroppen, for sinnet og kommunikasjonen dem i mellom. Gjennom årene har han tilegnet seg god innsikt i temaet.


Jørn mener det er viktig å få en større bevissthet på maten vi spiser, fordi dette bidrar til en svært viktig del av vår evne til å holde oss friske både i kropp og sinn. Når vi så kommer på lag med kroppen, blir tilværelsen så mye enklere i forhold til kropp og mat, uavhengig av hva andre måtte mene. 

Mat og livsenergi


Ønsker du et annerledes foredrag om mat og kosthold på en tilstelning eller annet arrangement? Da kan dette foredraget være et spennende alternativ.

Foredraget gir en god innsikt i hva livsenergi i mat er, hvordan livsenergien kan observeres og måles, hva som påvirker livsenergien i maten, hvordan livsenergien taper seg og hvorfor alt dette er viktig å ha kunnskap om i dag.

Temaer som belyses under foredraget kan være:

  • Hva er egentlig sunn mat for kroppen og sinnet?

  • Hva er forskjellen på konvensjonell dyrket mat kontra økologisk/biodynamisk mat, sett i et energetisk perspektiv?

  • Kan mat tilføre eller tappe kroppen for livsenergi/vitalenergi? Hva betyr i såfall det i praksis?

  • Er det mulig å øke vitalenergien i maten? Hvordan kan det gjøres?

  • Hvordan påvirker den berømte mikrobølgeovnen maten?

  • Er det noe hensikt å skulle bli vegetarianer eller veganer?

  • "Forurenset" mat: Kjemisk behandlet, bestrålt, tilsetninger, genmanipulert; Hva gjør dette med vitalitetsenergien og hvordan oppdage at maten er "forurenset"?

  • Myter og fakta om forråtnelsesprosessen i mat - det er ikke helt slik vi har blitt fortalt!

  • Mat og bevissthet - kropp og bevissthet; Å bli en kroppianer. Kan kroppen bli vår egen helserådgiver? Hvordan vil dette korrespondere med matråd fra ekpsperter?

  • Det vil gis noen forslag til verktøy/metoder som kan bidra til å øke matens kvalitet og vitalitet for akkurat din kropp.

Foredraget blir supplert med eksempler og bilder, og du kan selv ta i øyesyn noen fremlagte testeksemplarer på økologisk mat som er blitt bestrålt og kjemisk behandlet. Kunnskapen og erfaringene som deles, kan oppleves både interessante, kontroversielle og sjokkerende. Men når alt kommer til alt er det opp til hver enkelt å kjenne etter hvor mye som er relevant for dem selv.

Foredraget tar gjerne rundt 2 timer, inkludert spørsmål fra deltakerne. Det er mulig å forkorte foredraget til ca. 1 time og da utelates noen av momentene over.