Konseptet er under oppbygging!

Introduksjon

Denne nettsiden vil etter hvert gi en rekke innsikter som vil vise hvordan kropp, følelser, psyke og det spirituelle henger sammen - som hånd i handske.

I dag foretas undersøkelser, målinger og analyser ved å utelate minst én av delene nevnt over. Dette forårsaker at tolkningen av resultatet blir feilaktig, og som oftes forårsaker dette at hele vårt forståelsesbilde rundt temaet blir mangelfullt eller rett og slett forvrengt. Når man så jobber videre med utgangspunkt i det forvrengte resultatet, sier det seg selv at det kan dukke opp mange merkelige konklusjoner.

Nettsiden vil klargjøre dypere aspekt av det å være menneske, det overordnede samspillet mellom levende vesener, vårt forhold til omverdenen og universet, og ikke minst stikke hull på en rekke godt fastsittende myter.

Konseptet er under oppbygging og er planlagt lansert rundt 2018/2019.

Under ventetiden er det mulig å booke foredraget "Mat og livsenergi" (se "foredrag" i menyen), som gir en bitte liten smakebit av hva som kommer.

Kikk gjerne innom nå og da for å se om det har skjedd noe...